Қ��   ���  
 
  ���������
 
 

�� ��������������
��� � ���
�������
���������� ���
����� � ������
�����
��������
������

��� ���������
�����

 
 
  ���-������
 
 
�������
��������
������� �����
������ � ���-����
 
 
  �����
 
 


 
 
  ��� �����
 
 

��� �� ���������� ���� �����?

�������� ����� ��� ������ � ��������� �������!
�������� ����� ��� ������!
�������� ����� ��� ��������� �������, ������, �� �� ��� �������!
�������� ����� ��� ���� ������, �� �� ��� ������!
��� �����? � � ����!

 
�� "��������" » ������� » ��������� ������ ����������� ���� � 21 �� 28 ������ 2010 ����

��������� ������ ����������� ���� � 21 �� 28 ������ 2010 ���� �������

�������� ������� �������� ��������� ���� �� 10 ��� 2009 ����, ������ ������������� ����������� ���� ���� ������������ � ���� �� 30 ������ �������� ����.
������ � ����, ����� �������� ������� �������� ��������� ������ ����������� ���������� ����������-���������� �� ��������� ������ ������ �����, �� ����������� ����, ����� ���������-��������� ��������� ������ ���������� ��������� (�� ������ �������������� ���������� ����� � ������ ������������� ��������� ����).

�����-������ ���


��������: icehockey.kz
 

#1 �������: ������ (22 ������ 2010 18:44) |
�� ����� ������� ���� ���������� � �������. ����� ��� ������ ����������. �� �������� �� ���� ��� �� �����. �� ������ �� ��������� � ������. � ���������� ��� ������� ��������� ��� �� �����. �������� �����. ��� ��� ������ � �� ������. � ������� ��� � � �� ���� �����.
 

#2 �������: Zhigit (23 ������ 2010 00:52) |
�����! ���������� ����? �� ����� ����! �� ��� ����� �� ������! �� ����� ����! ������ �� ��������� �������.
 

#3 �������: ������ (23 ������ 2010 10:35) |
����� ��� �� ��� ����������? ������ �������� �� �������� ������. ����� � �����... ���-��, � ������... ����������. ������ ����� ��������. � ������ ����� �������. �� ������� ���, ��� �����.
 

#4 �������: Sharik (23 ������ 2010 10:46) |
�����, ������ � ��� ���������, ��������, ��������...
 

#5 �������: Zhigit (23 ������ 2010 19:27) |
��������. ���������� ����� �������� ������ ������ ������ ������� � ������� ����������.
������� � ��� �� ���� - ��� ������. � ��������� � ���������� ��� ��������� ���������.

������ ������. ������� ������� ������� �����. �� ������ ��� ����� ������� �������. ������� �������� ���������������. �� �� �������. �� ������ ��� ����� � ����� �������. ���� ��������, �� ����������� ������ ��� ���������.

� ��� �������� ������ ������������ �� ������������ ������ ������� � ������� �� ������ ������ ���. ���� � ��� ��������� ������ �������.
 

#6 �������: ������ (23 ������ 2010 20:34) |
� ������ ����������! � ������ �������� :) ���� ��������� ���� ������� �� ����� �����, � �� ����� ����� ��.
 

#7 �������: Zhigit (23 ������ 2010 21:47) |
����������� ���������
 

���������� �����������

�������� ���� �� ����� ���


  
 
  �������������
 
 

����� :
������ :
 
����������� �� ����� | ��������� ������?


 
 
  ��������� ����
 
 

��������� ����:
 
�������� � ��������

 
29 ������
 

���������� ����:
 
�������� - ��������

 

2

 

4

28 ������
 
 
 
  ��������� ��������
 
 

«    ������ 2010    »
��������������
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


M �������
1 ���ic-�������� 40 125-86 82
2 �������� 38 131-66 81
3 �������� 38 139-71 73
4 ����� 38 109-95 67
5 ������ 38 130-99 63
6 �������� 40 111-135 49
7 �������-�������-2 40 78-122 30
8 �����-2 40 75-224 23

   
�� ������� | ������ ������� | ����� | ������� | ��� � ��� | ������� | ���������� ��� | ����� � ������ | ����� | �������� | ������
Copyright © 2009 �� ��������