�����������  
PDA-   .
����������
��������� � �������
����: 29.03.14
������: admin
����: 22

������-����� ��� �������
����: 16.02.14
������: admin
����: 16

������� � ���������
����: 23.12.13
������: admin
����: 23

������� � ���������
����: 24.04.13
������: admin
����: 41

����� ���������� 2013
����: 29.08.13
������: admin
����: 22

������� � ���������
����: 18.04.13
������: admin
����: 36

������� � ���������
����: 05.04.13
������: admin
����: 24

��������� � �������
����: 21.03.13
������: admin
����: 12

��������� � �������
����: 29.08.12
������: admin
����: 15

������� � ���������
����: 09.08.12
������: admin
����: 17

����������� ��������
����: 27.04.12
������: admin
����: 20

���� � ������ � �� ���������
����: 14.03.12
������: admin
����: 6

����� ��������
  • 10 ������ 2014 ������, ������� ���������!
  • 07 ������ 2014 ���������� ������� ��� �� ������!�
  • 05 ������ 2014 ����� �����������. �� �����������, �����!
  • 04 ������ 2014 ������!
  • 04 ������ 2014 ��������� �����
����� ����������
sape.ru
����� �����������
10.04.14 ��������� � ��������� 4:5 ��
����� � ����� ����-��� (����� �� 3-� �����) ���������� ���������� �� ������ � ������ ����� ������ ������ 2013-2014 ��., ���������� 10 ������ ����� �� ��������� � �� ���������
�����: ����� �����������

���������: 12.04.14 / ����������: 346
�������� � �������� �����

������ ������ ������

�� ��� �Қ���қ���� ���і� �����

������������� ��������� ������
 

���������� ������ �Vesti.kz�

���������� ������ �Sports.kz�

��� � ������ �� ������.kz�
��������� ����������
����-��� (����� �� 3-� �����)
10 ������
  . �����
17:00
������
---
�����
16:00
������
  .
4
10 ������
– �� –
���� ��������
5
����� �������: �. ������,
�� «���������»
��������� ����������
����-��� (����� �� 3-� �����)
6-7 ������
  . �����
18:30
������
---
�����
17:30
������
  .
0
6 ������
���� ��������
4
3
7 ������
���� ��������
1
����� �������: �. ��������,
��� «�ұ� ������»
���� ���ɖ���
��������� ����������
2013-2014
����� �� 3-� �����
������� �����
1 «��������» 2:3
2 «�������»
����-��� �����
������� �����
1 «���ic» 4:0
2 «�����»
���������� ����-���
���������� �� «��������»
���� ����-��� 2014
# ����� �–�
22 ������� ������� 3+13 16
19 ������ ��������� 7+8 15
25 �������� ����� 6+7 13
17 ������� ������ 4+4 8
34 �������� �������� 2+5 7
87 ������� ������ 3+3 6
15 ������� �������� 3+3 6
83 �������� ������� 2+4 6
75 �������� ������� 1+5 6
52 ������� ����� 3+2 5
��������� ���
  ������, 2014  
�� �� �� �� �� �� ��
31 1 4 5
8 9 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
– ���� ���� – ���� � ������
  ������, 2013  
�� �� �� �� �� �� ��
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 21 23
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
– ���� ���� – ���� � ������
  ��������, 2013  
�� �� �� �� �� �� ��
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 i i
9 10 13 14 15
16 17 20 21
24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6
– ���� ���� – ���� � ������
  �������, 2013  
�� �� �� �� �� �� ��
30 2 3 4
7 8 9 12 13
14 15 16 17 20
21 22 23 26 27
28 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
– ���� ���� – ���� � ������
  ������, 2013  
�� �� �� �� �� �� ��
28 29 30 31 1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 17
18 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
– ���� ���� – ���� � ������
  �������, 2013  
�� �� �� �� �� �� ��
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 7 8
9 12 13
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 i i 29
30 31 1 2 3 4 5
– ���� ���� – ���� � ������
  ������, 2014  
�� �� �� �� �� �� ��
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 11 12
13 16 17 18
21 22 23 26
27 28 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
– ���� ���� – ���� � ������
  �������, 2014  
�� �� �� �� �� �� ��
27 28 29 30 31 1 2
5 6 7 i i
10 11 12 13 16
17 18 19 22 23
24 25 26 1 2
3 4 5 6 7 8 9
– ���� ���� – ���� � ������
  ����, 2014  
�� �� �� �� �� �� ��
24 25 26 27 28 1 2
5 6 8 9
10 11 12 13 14 15
18 19 22 23
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
– ���� ���� – ���� � ������
��������� ������� ����
��������� ����������
2013-2014
�������
1 «���ic» 54 214-99 131
2 «�����» 54 237-118 121
3 «��������» 54 185-115 102
4 «�������» 54 214-165 99
5 «�����» 54 159-158 80
6 «������» 54 153-152 73
7 «������» 54 171-173 71
8 «������» 54 160-185 68
9 «������» 54 142-160 65
10 «�������» 54 86-396 0
����������
���������� �� «��������»
�� ����������� �����������
���������� 2013-2014
# ����� �–�
44 ���������� �� 27+30 57
19 ������ ��������� 16+25 41
27 ����� ����� 19+20 39
22 ������� ������� 11+17 28
94 ������ ������ 10+16 26
75 �������� ������� 6+18 24
35 ������� ������� 6+17 23
15 ������� �������� 14+7 21
18 �������� ����� 7+12 19
83 �������� ������� 9+7 16
�����
����� ���� ������ ����������� ��������� ������� ���� ������ 2013-2014 ��.?
�� ��������� �. ������
100% [2 �������]

�� ��������� �. ��������
0% [0 �������]

�������: 2
�� ������ ����������������, ����� ����������.
�����: 27.03.14
������ �� �����
������: 5
�������������: 0
����� �������������: 114
����� ������������: Nikolay Ryzhkov
...
� �������
����������
 ������� ��� �������
��������� ������
��������� ��������
����������� �� ��������:
������� �� ���������
 
rss2email.ru
��������� �����������
��������� ��������
��������� ���������� ���... 34
��������� ���� �� ������... 84
����� ���������� �� ����... 65
��������� ���������� ���... 94
��������� ���������� ���... 97
����-���
������ ������������ ����� ���������� ���������
[off] 12-04-2014 12:41
������ ���������, ������� ������ �������, ���-�� �� ������� �������� �������, �� � ����� ��������� ����� � ��������� ���������� ������! �� ���-����� ������!
[off] 11-04-2014 11:41
����� ���� �� ����,����� ������� �� �������, �� �� �������,��� ����� ������! �������� ������� ���������� ������������! ��: ����,��� �� � ������ ���� ����( ��� ��������� ������, �� �� ������..
[off] 10-04-2014 16:59
������, ������!!! ����, ��������!!!
[off] 05-03-2014 21:12
admin! ������ �������� ��� �����?
[off] 02-03-2014 11:35
����������� ������ � ������. �������� � ������� ����. ������ ������� "�"
�������
�������
��������� ��������
����� ��������
RSS–�����
����� �� �����
����� �����
PDA-������
����
������� �����
������ �������
���������� ����
�����������
��������
���������
����
�����
��������� ���
��������� �������
���������� ������
����������
���������
����� ����������
��������������� �����
�����-������
������
��������
��������
�����������
����������
�����
������-����������
�����-����������
����������
����� ����������
���-����
�����
���-����
�����
������
������
Copyright © 2012-14, �� ���������
�����–������: [email protected]
������������� �����: [email protected]
���������� � ����������� ����������, � ����� ��������� ��������������� �������� ������ � ��������� ��������� ����������.
���� ������������� ��� ������ � ���������� Mozilla Firefox, Opera � Google Chrome.
���������������� ����������